Tarieven

Een afscheidsbijeenkomst samenstellen en begeleiden is altijd maatwerk, ieder mens en ieder afscheid is uniek.

De diensten van een ritueelbegeleider zijn vrijgesteld van btw en vallen, afhankelijk van het soort polis, onder de uitvaartverzekering. Informeer bij de verzekeraar of de uitvaartondernemer naar de mogelijkheden binnen je verzekering.

Hieronder een indicatie van de kosten:

 • Afscheidsbijeenkomst of herdenking: € 600 – € 750,-
  – voorgesprek(ken) & draaiboek
  – schrijven en uitspreken levensverhaal / In Memoriam
  – vormgeven afscheidsbijeenkomst & rituelen
  – voorgaan tijdens de afscheidsbijeenkomst
  – Nazorggesprek

 • Levensverhaal/In Memoriam: € 400,-
  – voorgesprek
  – schrijven levensverhaal / In Memoriam

 • Gesprek bij leven: € 650,-
  – voorgesprek & draaiboek
  – schrijven levensverhaal / In Memoriam
  – vormgeven afscheidsdienst & rituelen (ook bij leven)
  – tussentijds contact en aanpassingen in teksten & rituelen
  – voorgaan afscheidsdienst bij overlijden
  – Nazorggesprek

 • Persoonlijke gedichten op aanvraag: € 75,-
  – voorgesprek
  – schrijven gedicht
  – correcties