Afscheidsbijeenkomst

Wanneer een dierbare overlijdt, is er slechts een korte tijd beschikbaar om belangrijke keuzes te maken. Waar en wanneer gaat het afscheid plaatsvinden, welke kaart kies je en wie nodig je uit? Het zijn de praktische keuzes die al snel gemaakt moeten worden en waar de uitvaartondernemer jullie bij helpt.
Daarna is er ruimte om na te denken over de invulling van het afscheid.

Als ritueelbegeleider help ik jullie vorm te geven aan een afscheid dat zowel bij de overledene als bij jullie past. Bij jullie thuis, of een andere plek van jullie keuze, vertellen jullie over de overledene. Herinneringen, bijzonderheden, anekdotes en wat jullie gedachten zijn over het naderende afscheid.
Dit alles met een lach en een traan en in een persoonlijke en ongedwongen sfeer.

Ik vind samen met jullie de juiste woorden voor een welkomstwoord, levensverhaal en slotwoord. Uiteraard lezen jullie de teksten voor het afscheid door en pas ik het aan waar nodig.
Daarnaast zal ik, indien van toepassing en gewenst, passende rituelen voorstellen om uit te voeren voorafgaand, tijdens, of na het afscheid.
Als jullie dit willen, zal ik de gehele afscheidsbijeenkomst voor jullie begeleiden en spreken namens de familie.
Willen jullie liever zelf spreken? Dat is vanzelfsprekend mogelijk en heel mooi om te doen.

Met elkaar zorgen we ervoor dat het afscheid geheel naar jullie eigen wensen vormgegeven wordt. Ik let erop dat alle aanwezigen betrokken worden, luister tussen de regels door en zorg dat er aandacht is voor de rol van eventuele aanwezige kinderen, voor én tijdens het afscheid.
Alles gaat in overleg zodat het voor iedereen goed voelt.

Tijdens het afscheid werk ik nauw samen met de betreffende uitvaartondernemer, de locatie waar de afscheidsbijeenkomst plaatsvindt en zorg ik ervoor dat alles goed zal verlopen.